หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผั๋กปั๋ง
อักษรล้านนา
ผักฯปังฯ
เทียบอักษรไทย
[ผักปัง]
ความหมาย

น.ผักปลัง - ไม้เถา ใบและเถาอวบน้ำ มียางเป็นเมือกลื่น ใบกลมปลายแหลมสีเขียวเป็นมัน ลำต้นและกิ่งก้านมีสีแดงหรือเขียว ดอกเป็นช่อออกตรงซอกใบ ดอกสีขาวหรือม่วงแดง ผลสุกสีม่วงดำ ฉ่ำน้ำ พันธุ์ที่มีลำต้นสีเขียวเรียก "ผั๋กปั๋งขาว-ผักปลังขาว" ส่วนลำต้นสีแดงเรียก "ผั๋กปั๋งแดง-ผักปลังแดง" ยอด ใบอ่อน และดอกอ่อนกินเป็นผัก ทุกส่วนใช้ทำยาได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋กปั๋ง (ผักฯปังฯ)