หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผั๋กบุ้งนา
อักษรล้านนา
ผักฯบุ้งนาฯ
เทียบอักษรไทย
[ผักบุ้งนา]
ความหมาย

น.ผักบุ้งนา/ผักบุ้งแดง - ขึ้นตามท้องนา ลำต้นสีม่วงแดง หรือชมพูม่วง ยอดเรียวเล็ก ทำอาหารได้หลายชนิด เช่นแกงส้ม ผัดน้ำมันหอย ผัดไฟแดง และนิยมกินกับส้มตำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋กบุ้งนา (ผักฯบุ้งนาฯ)