หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผั๋กบุ้งจีน
อักษรล้านนา
ผักฯบุ้งจีนฯ
เทียบอักษรไทย
[ผักบุ้งจีน]
ความหมาย

น.ผักบุ้งจีน - ผักบุ้งพันธุ์หนึ่ง รากเป็นรากแก้ว มีรากแขนงแตกออกล้อมรากแก้ว ลำต้นกลวงอวบน้ำ ปล้องใหญ่กว่าผักบุ้งไทย ใบเป็นใบเดี่ยวรูปหอกเรียวยาว ขอบใบเรียบ ก้านใบสีเขียวอ่อน ดอกขาว นิยมรับประทานสด ผัดไฟแดง และใช้ใส่ก๋วยเตี๋ยว เย็นตาโฟ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋กบุ้งจีน (ผักฯบุ้งจีนฯ)