หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผั๋กบุ้ง
อักษรล้านนา
ผักฯบุ้ง
เทียบอักษรไทย
[ผักบุ้ง]
ความหมาย

น.ผักบุ้ง/ผักบุ้งไทย/คำสุภาพเรียกผักทอดยอด - ไม้เถา ทอดเลื้อยไปตามผิวน้ำและพื้นดินชื้นแฉะ ลำต้นกลวงแตกใบและรากออกตามข้อ ดอกเป็นรูปแตร สีขาวอมชมพูหรือแดงม่วง ยอดกินได้ ทั้งต้นใช้ทำยาได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋กบุ้ง (ผักฯบุ้ง)