หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผั๋กบัวลอย
อักษรล้านนา
ผักฯบ฿วฯลอฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ผักบัวลอย]
ความหมาย

น.ผักตบชวา - วัชพืชน้ำประเภทใบเลี้ยงเดี่ยวลอยน้ำ อยู่ได้ทุกสภาพน้ำ ลำต้นอวบน้ำมีไหลทอดไปตามผิวน้ำ แล้วเจริญเป็นต้นอ่อนที่ปลายไหล ใบคล้ายรูปหัวใจ ผิวมัน หนา ดอกสีม่วงอ่อนคล้ายช่อดอกกล้วยไม้ แพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วจนกลายเป็นวัชพืชที่ร้ายแรงในแหล่งน้ำทั่วไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋กบัวลอย (ผักฯบ฿วฯลอฯยฯ)