หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผั๋กด่วน
อักษรล้านนา
ผักฯด่วฯร
เทียบอักษรไทย
[ผักด่วน]
ความหมาย

น.สะระแหน่ - พืชล้มลุก เป็นพืชสมุนไพร ประเภทไม้เลื้อยคลุมดิน กิ่งก้านแตกแขนงออกมากมาย เลื้อยคลานไปตามพื้นดิน ใบเดี่ยวออกเป็นคู่ตรงกันข้าม รูปรีค่อนข้างกว้าง ผิวใบย่น ขอบใบหยักฟันเลื่อยตลอด ลักษณะป้อมๆ ปลายใบแหลม มีกลิ่นหอมเฉพาะ ดอกออกเป็นช่อยาว ใบอ่อน ยอดอ่อน ใช้เป็นผักจิ้มน้ำพริก กินกับลาบ หรือกินแกล้มกับเมนูของคาว และเป็นสมุนไพรใช้รักษาอาการต่างๆ เป็นต้น; หอมด่วน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋กด่วน (ผักฯด่วฯร)