หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผั๋กจีลาว
อักษรล้านนา
ผักฯชีลาวฯ
เทียบอักษรไทย
[ผักชีลาว]
ความหมาย

น.ผักชีลาว - พืชล้มลุกขนาดเล็ก ลำต้นสีเขียวเข้ม ใบประกอบแบบขนนก สีเขียวสดออกเรียงสลับกัน ดอกขาดเล็กสีเหลืองออกเป็นช่อ ก้านช่อดอกคล้ายซี่ร่ม ผลแก่รูปไข่สีน้ำตาลอมเหลือง มีกลิ่นเฉพาะตัว หอม นิยมนำมาประกอบอาหาร ใช้ดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์ได้ดี ทั้งเมล็ด ราก ลำต้น ใบ จัดอยู่ในเครื่องยาไทย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋กจีลาว (ผักฯชีลาวฯ)