หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผั๋กจีฝะหลั่ง
อักษรล้านนา
ผักฯชีระฯฝั่งฯ
เทียบอักษรไทย
[ผักชีฝรั่ง]
ความหมาย

น.ผักชีฝรั่ง - พืชล้มลุก เป็นพืชผักสมุนไพร ลำต้นกลมๆ เตี้ย สีเขียว อยู่เหนือดินเล็กน้อย ถูกห่อหุ้มด้วยใบรอบๆ ใบยาวรี ขอบใบหยักมีหนามคล้ายฟันเลื่อย สีเขียวสด ออกดอกเป็นช่อ เป็นพืชผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากมาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋กจีฝะหลั่ง (ผักฯชีระฯฝั่งฯ)