หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผั๋กขวง
อักษรล้านนา
ผักฯขวฯง
เทียบอักษรไทย
[ผักขวง]
ความหมาย

ดู...ผั๋กขี้ขวง

ออกเสียงล้านนา
ผั๋กขี้ขวง
อักษรล้านนา
ผักฯขี้ขวฯง
เทียบอักษรไทย
[ผักขี้ขวง]
ความหมาย

น.สะเดาดิน - ไม้ล้มลุกขึ้นในนา ใบรูปหอก ปลายใบแหลม ดอกขนาดเล็กสีม่วง ยอดอ่อนกินได้ มีรสขม; ผั๋กขวง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋กขวง (ผักฯขวฯง)