หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผั๋กกูด
อักษรล้านนา
ผักฯกูด
เทียบอักษรไทย
[ผักกูด]
ความหมาย

น.ผักกูด - พืชตระกูลเฟิร์น ลำต้นมีลักษณะกลมๆ แตกหน่อมีไหลแตกออกจากกอ ลำต้นอ่อนสีเขียวอ่อน เมื่อแก่สีน้ำตาลอมเขียว ก้านออกจากลำต้น ใบส่วนปลายม้วนงอ ใบประกอบขนนกสองชั้น ออกเรียงสลับ ก้านใบยาว ก้านใบย่อยสั้นออกตรงกันข้าม ลักษณะรูปหอก ทรงยาวรี ยอดอ่อนใช้ปรุงเป็นอาหาร หรือลวกจิ้มน้ำพริก และใช้ทำยาได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋กกูด (ผักฯกูด)