หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผั๋กกาน้า
อักษรล้านนา
ผักฯคาฯนาฯ
เทียบอักษรไทย
[ผักคาน้า]
ความหมาย

น.ผักคะน้า - พืชล้มลุก ลำต้นเดี่ยวกลมๆ อวบใหญ่ สีเขียวนวล สูงประมาณ ๓๐ ซม. ใบเดี่ยวรูปรีแกมรูปไข่ ใบกว้างใหญ่ สีเขียวนวล เป็นผักที่นิยมรับประทานมากในปัจจุบัน ทั้งลำต้นและใบมีรสหวาน กรอบ มักใช้ประกอบอาหารจำพวกผัดและทอดเป็นส่วนใหญ่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋กกาน้า (ผักฯคาฯนาฯ)