หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผั๋กกาดโป้ง
อักษรล้านนา
ผักฯกาดฯโป้฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[ผักกาดโป้ง]
ความหมาย

น.ผักกาดหัว/หัวไชเท้า - พืชล้มลุกขนาดเล็ก เป็นพืชสมุนไพร ลบำต้นสั้นๆเชื่อมอยู่ระหว่างรากกับใบ ลักษณะกลมๆ เป็นข้อสั้นๆ ก้านใบแทงออกจากโคนลำต้น สีเขียวอ่อน เป็นใบเลี้ยงเดี่ยวทรงยาวรีขนาดใหญ่ โคนใบรี ปลายใบมนกว้าง ผิวใบบางเห็นเส้นชัดเจน ดอกสีขาว หัวลักษณะเป็นรูปกรวยยาว มีทั้งสีขาว ม่วง ชมพู แดง ปลายของหัวมีรากฝอยขนาดเล็กแทงดิ่งลงด้านล่าง หัวไชเท้าเป็นพืชผักที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาการสูง ใช้ทำอาหารได้หลากหลายเมนู และมีสรรพคุณทางยา รักษาโรคได้หลายชนิด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋กกาดโป้ง (ผักฯกาดฯโป้฿งฯ)