หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผั๋กกาดยี
อักษรล้านนา
ผักฯกาดฯยี
เทียบอักษรไทย
[ผักกาดยี]
ความหมาย

น.ผักกาดหอม/ผักสลัด - พืชล้มลุกขนาดเล็ก รากเป็นรากแก้วที่แข็งแรงอวบอ้วน ลำต้นเดี่ยว ลักษณะกลมๆ มีข้อสั้นๆ แต่ละข้อจะเป็นที่เกิดของใบ ก้านใบหนาหุ้มอยู่ ออกเรียงสลับโดยรอบๆ ปกคลุมที่โคนลำต้น นิยมนำมาทำผักสลัด เนื่องจากเป็นผักที่มีลักษณะและสีสันสวยงาม จึงนิยมนำมาประดับตกแต่ง เพื่อความสวยงาม น่าทาน ให้กับจานอาหาร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋กกาดยี (ผักฯกาดฯยี)