หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผั๋กกาดปั่น
อักษรล้านนา
ผักฯกาดฯปั่นฯ
เทียบอักษรไทย
[ผักกาดปั่น]
ความหมาย

น.ผักกาดเขียวปลี หรือ ผักโสภณ - พืชล้มลุกขนาดเล็ก ลำต้นกลม ก้านใบยาว หนา และอวบน้ำ ใบที่อยู่ด้านนอกมีขนาดใหญ่ ใบที่อยู่ถัดเข้าไปจะเล็กลงไปเรื่อยๆ ออกเรียงสลับคลุมรอบๆลำต้น สีเขียว ดอกออกเป็นช่อ กลีบสีเหลือง เมล็ดกลมสีเหลืองหรือน้ำตาล นิยมปลูกผักกาดเขียวชนิดกินใบ นำมาประกอบอาหารได้หลายเมนู นิยมทำเป็นผักกาดดอง และมีสรรพคุณเป็นยาหลายอย่าง; ดู...ผั๋กกาดขม

ออกเสียงล้านนา
ผั๋กกาดขม
อักษรล้านนา
ผักฯกาดฯข฿มฯ
เทียบอักษรไทย
[ผักกาดขม]
ความหมาย

น.ผักกาดเขียวปลี หรือ ผักโสภณ ภาษาไทยภาคเหนือเรียก ''ผั๋กกาดปั่น/ผั๋กกาดขม''; ผักกาดเขียวปลี หรือ ผั๋กกาดขม - พืชล้มลุกขนาดเล็ก อยู่ในตระกูลกะหล่ำและผักกาด ลำต้นกลม ก้านใบยาว หนา และอวบน้ำ สีเขียวอ่อน, ใบ กว้างใหญ่ ทรงกลมรี ด้านนอกใหญ่ ด้านในเล็ก สีเขียว ออกเรียงสลับ, ดอก ออกเป็นช่อ ก้านช่อดอกใหญ่ยาว กลีบดอกสีเหลือง, ผล เป็นฝักทรงกลมเรียว ฝักดิบสีเขียวเมื่อแก่สีน้ำตาล, เมล็ด เมื่อฝักแก่จัดจะแตกออก รูปทรงกลมมีจำนวนมาก เมล็ดเล็กๆ สีน้ำตาล: ผักกาดเขียวปลี มีประโยชน์สรรพคุณทางยาหลายอย่าง นำมาประกอบอาหารได้หลายเมนู มีรสขมนิดหน่อย พร้อมกับความกรอบ เพราะก้านผักหนา ไม่นิยมรับประทานสด สายพันธุ์ห่อปลี นิยมใช้ทำผักกาดดอง; ผั๋กกาดปั่น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋กกาดปั่น (ผักฯกาดฯปั่นฯ)