หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผั๋กกาดนา
อักษรล้านนา
ผักฯกาดฯนาฯ
เทียบอักษรไทย
[ผักกาดนา]
ความหมาย

น.พืชชนิดหนึ่งใบคล้ายผักกาดแต่ริมจัก ชอบขึ้นตามทุ่งนาหลังการเก็บเกี่ยว มีกลิ่นหอม นิยมใช้ยำผสมกับผักสด กินกับลาบ หรือจิ้มน้ำพริก; ผั๋กบั้ง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋กกาดนา (ผักฯกาดฯนาฯ)