หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผั๋กกาดขาวปี๋
อักษรล้านนา
ผักฯกาดฯขาวฯปีลฯ
เทียบอักษรไทย
[ผักกาดขาวปลี]
ความหมาย

น.ผักกาดขาวปลี - พืชล้มลุกขนาดเล็ก อยู่ในตระกลูลกะหล่ำ มีระบบรากแก้วแต่ตื้น ลำต้นสั้นเดี่ยวตั้งตรง ไม่มีกิ่งแขนง มีลักษณะกลมๆ ใบสีขาวถึงเขียวอ่อน เป็นผืนเดียวตลอดกาบใบ ก้านใบกว้างแบน สีขาว กรอบ มีน้ำมาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋กกาดขาวปี๋ (ผักฯกาดฯขาวฯปีลฯ)