หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผั๋กกาดขาว
อักษรล้านนา
ผักฯกาดฯขาวฯ
เทียบอักษรไทย
[ผักกาดขาว]
ความหมาย

น.ผักกาดขาว - ผักกาดขาวปลีชนิดหนึ่งที่เข้าปลีหลวมหรือไม่ห่อปลี ลักษณะใบไม่ห่อรวมตัวเข้าด้วยกันเป็นปลี ลำต้นตั้งตรงกลมๆ มีก้านใบหนาปละยาวอวบน้ำหุ้มอยู่ สีขาวนวล รสชาติหวานกรอบ ดอกออกเป็นช่อ มีลักษณะเล็กๆ กลีบดอกสีเหลือง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋กกาดขาว (ผักฯกาดฯขาวฯ)