หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผั๋กกั๋บลาบ
อักษรล้านนา
ผักฯกัปฯลาปฯ
เทียบอักษรไทย
[ผักกับลาบ]
ความหมาย

น.ผักที่ใช้กินกับลาบ - ลาบเป็นอาหารจานสำคัญ และแสนอร่อยของชาวเหนือ แต่จะขาดสิ่งสำคัญอย่าง "ผั๋กกั๋บลาบ" หรือ "ผั๋กแกล้มลาบ" ไม่ได้ ทั้งนี้เพราะเป็นสิ่งที่รับประทานคู่กับลาบ ช่วยชูรสและเพิ่มสีสัน ทำให้ลาบน่าลิ้มลอง และมีรสชาติที่แสนอร่อยมากยิ่งขึ้น มักเป็นพืชผักที่หาได้ง่าย อาจจะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยในแต่ละท้องถิ่นในภาคเหนือ การรับประทานผักกับลาบมีหลายวิธี ส่วนมากเป็นผักสด เช่น ผั๋กไผ่ ผักแปม ผั๋กฅาวตอง ผั๋กกาดขาว ยอดมะกอก บางชนิดต้องย่างไฟหรือลนไฟ เช่น ฝักเพกา ยอดมะละกอ ยอดสะเดา บางชนิดต้องลวกให้สุก เช่น ดอกสะเดา เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋กกั๋บลาบ (ผักฯกัปฯลาปฯ)