หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผั๋กกั๋บน้ำพิก
อักษรล้านนา
ผักฯกัปฯนาฯระฯพิกฯ
เทียบอักษรไทย
[ผักกับน้ำพริก]
ความหมาย

น.ผักจิ้มน้ำพริก - เป็นทั้งพืชผักที่เก็บจากป่าธรรมชาติ และพืชที่ปลูกในสวนครัว บางชนิดล้างให้สะอาดรับประทานเป็นผักสดได้ทันที ส่วนบางชนิดจะต้องปิ้งหรือลวกให้สุก ซึ่งแล้วแต่จะรับประทานกับน้ำพริกอะไร ในภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่มีน้ำพริกที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น น้ำพริกหนุ่ม น้ำพริกอ่อง น้ำพริกน้ำปูน้ำพริกอี่เก๋ น้ำพริกตาแดง เป็นต้น น้ำพริกแต่ละชนิดจะเหมาะกับพืชผักเฉพาะชนิด เช่น น้ำพริกน้ำปูคู่กับหน่อไม้ต้ม น้ำพริกอ่องคู่กับยอดขี้เหล็กลวก เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋กกั๋บน้ำพิก (ผักฯกัปฯนาฯระฯพิกฯ)