หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผั๋กกะปืน
อักษรล้านนา
ผักฯกพืนฯ
เทียบอักษรไทย
[ผักกะพืน]
ความหมาย

น.ผักกะปืน เป็นอีกชื่อหนึ่งของ ''ผั๋กก๋ำปืน''; ดู...ผั๋กก๋ำปืน

ออกเสียงล้านนา
ผั๋กก๋ำปืน
อักษรล้านนา
ผักฯกาพืนฯ
เทียบอักษรไทย
[ผักก่ำพืน]
ความหมาย

น.ผักขึ้นฉ่าย ภาษาไทยภาคเหนือเรียก ''ผั๋กก๋ำปืน หรือ ผั๋กกะปืน'' : ขึ้นฉ่าย หรือ ก๋ำปืน - เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ก้านใบยาวออกหุ้มรอบๆลำต้น มีใบย่อยบนก้าน ลักษณะกลมรี เว้าลึกเป็นแฉก ขอบใบมีรอยหยัก เป็นพืชสมุนไพรที่มีกลิ่นหอม นิยมใช้ปรุงอาหารที่ต้องการดับกลิ่นคาว หรือเพิ่มความหอมของน้ำซุบ; ผั๋กกะปืน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋กกะปืน (ผักฯกพืนฯ)