หน้าหลัก
ผั๋กกะปืน
ผักฯกพืนฯ
[ผักกะพืน]

ดู...ผั๋กก๋ำปืน

ผั๋กก๋ำปืน
ผักฯกาพืนฯ
[ผักก่ำพืน]

น.ผักขึ้นฉ่าย - พืชล้มลุกขนาดเล็ก ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ก้านใบยาวออกหุ้มรอบๆลำต้น มีใบย่อยบนก้าน ลักษณะกลมรี เว้าลึกเป็นแฉก ขอบใบมีรอยหยัก เป็นพืชสมุนไพรที่มีกลิ่นหอม นิยมใช้ปรุงอาหารที่ต้องการดับกลิ่นคาว หรือเพิ่มความหอมของน้ำซุบ; ผั๋กกะปืน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋กกะปืน (ผักฯกพืนฯ)