หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผั่นหู
อักษรล้านนา
ผั่นฯหู
เทียบอักษรไทย
[ผั่นหู]
ความหมาย

ก.ใช้ไม้ปั่นหรือแยงหู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั่นหู (ผั่นฯหู)