หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผั่นจี้กุ่ง
อักษรล้านนา
ผั่นฯจี้กุ่ง
เทียบอักษรไทย
[ผั่นจี้กุ่ง]
ความหมาย

ดู...ปั่นจี้กุ่ง

ออกเสียงล้านนา
ปั่นจี้กุ่ง
อักษรล้านนา
ปั่นฯจี้กุ่ง
เทียบอักษรไทย
[ปั่น]
ความหมาย

ก.กิริยาที่ยืนก้มหัวลงเอาปลายนิ้วชี้แตะพื้นแล้วหมุนตัวไปรอบๆ จะทำให้เกิดอาการมึนงง; ผั่นจี้กุ่ง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั่นจี้กุ่ง (ผั่นฯจี้กุ่ง)