หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผั่นกว่าง
อักษรล้านนา
ผั่นฯก่วฯางฯ
เทียบอักษรไทย
[ผั่นกว่าง]
ความหมาย

ก.อาการที่ใช้ ไม้ผั่น ปั่นกับคอนให้เกิดเสียงเพื่อยุให้กว่างเกิดความฮึกเหิม วิ่งเข้าชนกัน; ผั๋ดกว่าง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั่นกว่าง (ผั่นฯก่วฯางฯ)