หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผัวแปงเมียฮัก
อักษรล้านนา
ผ฿วฯแพงฯเมยฯรักฯ
เทียบอักษรไทย
[ผัวแพงเมียรัก]
ความหมาย

ดู...ผัวแก้วเมียแสง

ออกเสียงล้านนา
ผัวแก้วเมียแสง
อักษรล้านนา
ผ฿วฯแก้วฯเมยฯแสงฯ
เทียบอักษรไทย
[ผัวแก้วเมียแสง]
ความหมาย

น.คู่สามีภรรยาที่เหมาะสมกัน, คู่สามีภรรยาที่ครองเรือนอย่างมีความสุข,คู่ทุกข์คู่ยาก,คู่ร่วมทุกข์ร่วมสุข; ผัวแปง เมียฮัก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผัวแปงเมียฮัก (ผ฿วฯแพงฯเมยฯรักฯ)