หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผัวเผตเมียผี
อักษรล้านนา
ผ฿วฯเระฯบตฯเมยฯผี,-เผตฯ--
เทียบอักษรไทย
[ผัวเปรตเมียผี]
ความหมาย

สำ.คู่สามีภรรยาที่มีแต่เรื่องทะเลาะกัน; ผัวเผดเมียยัก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผัวเผตเมียผี (ผ฿วฯเระฯบตฯเมยฯผี,-เผตฯ--)