หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผัวหาบเมียกอน
อักษรล้านนา
ผ฿วฯหาปฯเมยฯคอฯร
เทียบอักษรไทย
[ผัวหาบเมียคอน]
ความหมาย

สำ.คู่สามีภรรยาที่ช่วยกันทำงานสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นงานหนักหรือเบา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผัวหาบเมียกอน (ผ฿วฯหาปฯเมยฯคอฯร)