หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผัวตองเมียตอง
อักษรล้านนา
ผ฿วฯทอฯงเมยฯทอฯง
เทียบอักษรไทย
[ผัวทองเมียทอง]
ความหมาย

น.ผัวก๊งเมียก๊ง - คู่สามีภรรยาที่ต่างก็เป็นนักเลงสุรา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผัวตองเมียตอง (ผ฿วฯทอฯงเมยฯทอฯง)