หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผังผะตี้บ
อักษรล้านนา
ผังฯผทีปฯ,-ระฯบทีปฯ
เทียบอักษรไทย
[ผังผะทีป,-ประทีป]
ความหมาย

น.ประทีป - ตะเกียงหรือโคมที่ใช้ผัง ที่เป็นเครื่องปั้นดินเผารูปแบน คล้ายจานบรรจุขี้ผึ้งหรือน้ำมันก๊าด เป็นต้น ใช้ด้ายเป็นไส้ ผังผะตี้บนิยมใช้จุดเป็นพุทธบูชาในเทศกาลต่างๆ เช่น ประเพณีเดือนยี่เป็ง เป็นต้น; ผางผะตี้บ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผังผะตี้บ (ผังฯผทีปฯ,-ระฯบทีปฯ)