หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผะหล๋ะ(บาลี)
อักษรล้านนา
ผละ
เทียบอักษรไทย
[ผละ]
ความหมาย

น.ผล,อานิสงส์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผะหล๋ะ(บาลี) (ผละ)