หน้าหลัก
ผะหล๋ะ(บาลี)
ผละ
[ผละ]

น.ผล,อานิสงส์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผะหล๋ะ(บาลี) (ผละ)