หน้าหลัก
ผะหลาดผะเหลดลุกขึ้นยืน
ผหลฯาดฯผเหลฯดไพลุกขึ้นฯยืนฯ
[ผะหลาดผะเหลดลุกขึ้นยืน]

ก.ผลุดลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็ว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผะหลาดผะเหลดลุกขึ้นยืน (ผหลฯาดฯผเหลฯดไพลุกขึ้นฯยืนฯ)