หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผะหยาม่อ
อักษรล้านนา
ผๆยฯามํอฯ,ระฯบยฯามํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ผยาม่อ,ประยาม่อ]
ความหมาย

ก.สมองดี,เรียนรู้ได้ไว,เรียนเก่ง; หัวม่อ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผะหยาม่อ (ผๆยฯามํอฯ,ระฯบยฯามํอฯ)