หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผะหยาปึ๋ก
อักษรล้านนา
ผๆยฯาปึกฯ,ระฯบยฯาปึกฯ
เทียบอักษรไทย
[ผยาปึก,ประยาปึก]
ความหมาย

ดู...ผะหยาหลึ๋ก

ออกเสียงล้านนา
ผะหยาหลึ๋ก
อักษรล้านนา
ผๆยฯาหึลฯก,ระฯบยฯาหึลฯก
เทียบอักษรไทย
[ผยาหลึก,ประยาหลึก]
ความหมาย

ก.สมองทึบ,เรียนรู้ได้ช้า,ความจำไม่ดี; ผะหยาปึ๋ก,หัวปึ๋ก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผะหยาปึ๋ก (ผๆยฯาปึกฯ,ระฯบยฯาปึกฯ)