หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผะหยา
อักษรล้านนา
ผๆยฯา,ระฯบยฯา
เทียบอักษรไทย
[ผยา,ประยา]
ความหมาย

น.ปัญญา - ความรู้, ความฉลาดอันเกิดจากการเรียนรู้และคิด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผะหยา (ผๆยฯา,ระฯบยฯา)