หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผะตี้บ
อักษรล้านนา
ผทีปฯ,ระฯบทีปฯ
เทียบอักษรไทย
[ผะทีป,ประทีป]
ความหมาย

ดู...ผะตี้ส

ออกเสียงล้านนา
ผะตี้ส
อักษรล้านนา
ผทีสฯฯ,ระฯบทีสฯฯ
เทียบอักษรไทย
[ผะทีส,ประทีส]
ความหมาย

น.ประทีป,โคมไฟ,ตะเกียง; ผะตี้บ,ผะตี้ส,ผาตี้บ,ผาตี้ส ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผะตี้บ (ผทีปฯ,ระฯบทีปฯ)