หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผะตา
อักษรล้านนา
ผทาฯ
เทียบอักษรไทย
[ผทา]
ความหมาย

น.ปรอท - ธาตุลำดับที่ ๘๐ สัญลักษณ์ Hg เป็นโลหะเหลวสีคล้ายสีเงิน เป็นตัวนำไฟฟ้าและตัวนำความร้อนที่ดี นำไปใช้ในเทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความดันโลหิต หลอดไฟฟ้าบางชนิด เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผะตา (ผทาฯ)