หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผะตั๊ด
อักษรล้านนา
ผทัดฯ
เทียบอักษรไทย
[ผะทัด]
ความหมาย

น.บรรทัด,เส้นด้ายหรือเชือกชุบสี จับหัวท้ายในตำแหน่งที่ต้องการดึงขึ้นแล้วปล่อยลงให้เกิดรอยเส้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผะตั๊ด (ผทัดฯ)