หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผะจ๋าน
อักษรล้านนา
ผจานฯ,ระฯบจานฯ
เทียบอักษรไทย
[ผะจาน,ประจาน]
ความหมาย

ก.ประจาน - ประกาศความชั่วให้รู้ทั่วกันด้วยวิธีต่างๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผะจ๋าน (ผจานฯ,ระฯบจานฯ)