หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผอมแข้งแหย้ง
อักษรล้านนา
ผอฯมแข้งฯแห้ยฯง
เทียบอักษรไทย
[ผอมแข้งแหย้ง]
ความหมาย

ดู...แข้งแหย้ง

ออกเสียงล้านนา
แข้งแหย้ง
อักษรล้านนา
แข้งฯแห้ยฯง
เทียบอักษรไทย
[แข้งแหย้ง]
ความหมาย

ว.ใช้กับคนที่มีลักษณะผอมสูง มีสามระดับ : ผอมสูงธรรมดา - สูงแข้งแอย้ง,ผอมสูงปานกลาง - สูงข้องอย้อง,ผอมสูงมาก - สูงโข้งโอย้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผอมแข้งแหย้ง (ผอฯมแข้งฯแห้ยฯง)