หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผอมแก้งแด้ง
อักษรล้านนา
ผอฯมแก้งฯแด้งฯ
เทียบอักษรไทย
[ผอมแก้งแด้ง]
ความหมาย

ว.ผอมบางและสูง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผอมแก้งแด้ง (ผอฯมแก้งฯแด้งฯ)