หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผอมหย้อง
อักษรล้านนา
ผอฯมห้ยฯอฯง
เทียบอักษรไทย
[ผอมหย้อง]
ความหมาย

ดู...ผอมข้องหย้อง

ออกเสียงล้านนา
ผอมข้องหย้อง
อักษรล้านนา
ผอฯมข้อฯงห้ยฯอฯง
เทียบอักษรไทย
[ผอมข้องหย้อง]
ความหมาย

ก.ผอมกะหร่อง - ผอมอย่างคนขี้โรค,ผอมมากจนไม่มีเรี่ยวแรง; ผอมหย้อง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผอมหย้อง (ผอฯมห้ยฯอฯง)