หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผอมข้องหย้อง
อักษรล้านนา
ผอฯมข้อฯงห้ยฯอฯง
เทียบอักษรไทย
[ผอมข้องหย้อง]
ความหมาย

ก.ผอมกะหร่อง - ผอมอย่างคนขี้โรค,ผอมมากจนไม่มีเรี่ยวแรง; ผอมหย้อง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผอมข้องหย้อง (ผอฯมข้อฯงห้ยฯอฯง)