หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผอม
อักษรล้านนา
ผอฯม
เทียบอักษรไทย
[ผอม]
ความหมาย

ว.มีเนื้อน้อย,ซูบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผอม (ผอฯม)