หน้าหลัก
ผวนแผ
ผวฯรแผ
[ผวนแผ]

ว.ปรวนแปร,สับสน,วุ่นวาย,ไม่มีระเบียบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผวนแผ (ผวฯรแผ)