หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผวนแผ
อักษรล้านนา
ผวฯรแผ
เทียบอักษรไทย
[ผวนแผ]
ความหมาย

ว.ปรวนแปร,สับสน,วุ่นวาย,ไม่มีระเบียบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผวนแผ (ผวฯรแผ)