หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผมแบ๋ะ
อักษรล้านนา
ผ฿มฯแบะ
เทียบอักษรไทย
[ผมแบะ]
ความหมาย

น.ทรงผมที่ผู้ชายหวีแสกกลาง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผมแบ๋ะ (ผ฿มฯแบะ)