หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผมอ๋อย
อักษรล้านนา
ผ฿มฯออฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ผมออย]
ความหมาย

ว.ผมบาง,ผมมีน้อย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผมอ๋อย (ผ฿มฯออฯยฯ)