หน้าหลัก
ผมอ๋อย
ผ฿มฯออฯยฯ
[ผมออย]

ว.ผมบาง,ผมมีน้อย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผมอ๋อย (ผ฿มฯออฯยฯ)