หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผมหึ๋ก
อักษรล้านนา
ผ฿มฯหึกฯ
เทียบอักษรไทย
[ผมหึก]
ความหมาย

ว.เส้นผมที่มีขนาดโต

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผมหึ๋ก (ผ฿มฯหึกฯ)