หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผมหัวปุ๊
อักษรล้านนา
ผ฿มฯห฿วฯพุ
เทียบอักษรไทย
[ผมหัวพุ]
ความหมาย

น.กลัวจนขนลุกขนพอง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผมหัวปุ๊ (ผ฿มฯห฿วฯพุ)