หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผมหยุ้ง
อักษรล้านนา
ผ฿มฯห้ยฯง
เทียบอักษรไทย
[ผมหยุ้ง]
ความหมาย

ว.ผมยุ่ง - เส้นผมพันกันจนยุ่งเหยิง ไม่เป็นระเบียบ ไม่เป็นรูปทรง ผมเป็นกระเซิง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผมหยุ้ง (ผ฿มฯห้ยฯง)