หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผมยี
อักษรล้านนา
ผ฿มฯยี
เทียบอักษรไทย
[ผมยี]
ความหมาย

น.ผมหยิก,หัวหยอง; หัวยี ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผมยี (ผ฿มฯยี)