หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผมป้าย
อักษรล้านนา
ผ฿มฯป้ายฯ
เทียบอักษรไทย
[ผมป้าย]
ความหมาย

น.ทรงผมผู้ชายที่หวีแสกข้าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผมป้าย (ผ฿มฯป้ายฯ)